O Konferencji

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 2024

„PROBLEMY EKSPLOATACJI I OBSŁUGI MASZYN ELEKTRYCZNYCH W ELEKTROWNIACH I DUŻYCH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH”

Generatory i transformatory są sercem infrastruktury zasilania. Zwykle służą długie dziesięciolecia, ale by tak było, wymagają uwagi i wykonywania przeglądów okresowych i serwisów.

Konferencja naukowo-techniczna ZUT Energoaudyt i Iris Power Qualitrol to wydarzenie skierowane do specjalistów pracujących z wysokonapięciowym sprzętem w zakładach przemysłowych, hutach metalurgicznych i elektrowniach, a także osób oferujących swoje usługi dla branży energetycznej.

Kluczowe dyskusje obejmować będą monitoring oraz diagnostykę generatorów i silników, konserwację transformatorów oraz analizę oleju transformatorowego - wszystko co ma kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa energetycznego Twojej firmy. Ta konferencja stanowi istotną platformę dla wymiany wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w zakresie eksploatacji maszyn elektrycznych.

 

Naszym głównym celem na przestrzeni dwudniowej konferencji jest nie tylko przedstawienie teoretycznych aspektów, ale przede wszystkim dostarczenie praktycznych rozwiązań.

 

W pierwszy dzień skoncentrujemy się na optymalizacji pracy generatorów. Międzynarodowi specjaliści w tej dziedzinie, tacy jak Mladen Sasic i Ozren Oreskovic, wraz z wiodącymi naukowcami z Polski podzielą się swoimi doświadczeniami i konkretnymi praktycznymi wskazówkami z wdrożonych rozwiązań, w celu zwiększenia wydajności i niezawodności generatorów.

Drugiego dnia konferencji skupimy się na kompleksowym spojrzeniu na obszar eksploatacji transformatorów. Wystąpienia wygłoszą profesorowie z polskich instytutów badawczych, specjaliści z ZUT Energoaudyt, ABB Hitachi, a także zaproszony gość z Ukrainy, który przybliży tematykę regeneracji oleju transformatorowego.

 

Uczestnictwo w Konferencji:

  • pozwoli zapoznać się z metodami monitorowania stanu generatorów oraz transformatorów,
  • podniesie świadomość w zakresie wykrywania wyładowań niezupełnych w maszynach WN,
  • umożliwi zapoznanie się z metodami diagnostyki PPZ
  • pozwoli także wziąć udział w dyskusji na temat suszenia transformatora oraz regeneracji oleju
    transformatorowego,
  • poszerzy znajomość diagnostyki stanu izolacji olejowej.

 

Konferencja jest również wspaniale platformą networkingową, okazie do nawiązania nowych kontaktów i relacji z uczestnikami wydarzenia.

 

Konferencja odbędzie się 8-9 maja w historycznym centrum miasta Radom, w hotelu i restauracji „Nihil Novi”.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać w tym miejscu.

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji!