Podsumowanie Konferencji

Podsumowanie Konferencji ZUT-IRIS Generatory - Transformatory 2023

W dniach od 6 do 8 września w Hotelu Restauracja Karo zorganizowaliśmy wyjątkowe wydarzenie - "Konferencja Naukowo - Techniczna ZUT Energoaudyt Sp. z o.o. - IRIS Power - A Qualitrol Co. Generatory - Transformatory".

Konferencję rozpoczęliśmy tematyką generatorów. Prelegenci Ozren Oreskovic oraz Mladen Sasic przybliżyli nam tematy czujników wibracji montowanych w celu diagnozowania ewentualnych drgań czoła uzwojeń, możliwości monitoringu on-line parametrów elektrycznych na przestrzeni lat eksploatacji maszyn obrotowych. Drugą połowę dnia poświęciliśmy na zgłębienie m.in. tematów pomiarów stało i zmiennoprądowych off-line dla generatorów wysokiego napięcia.

W drugim dniu konferencji skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z transformatorami. Jednym z pierwszych poruszanych tematów był problem wody w izolacji i metody jej usuwania. Najpierw prof. Sebastian Borucki omawiał skutki zawilgocenia izolacji transformatora, porównywał ze sobą metody pomiarowe: PDC, RVM oraz FDS skupiając się na tym, jakie informacje otrzymujemy z każdej z nich oraz w jaki sposób mogą się uzupełniać dla pełniejszego obrazu stanu transformatora. Dało to dobrą podstawę teoretyczno-praktyczną dla kolejnego wystąpienia - na temat usuwania wody z transformatorów. Przedstawiona przez p. Andrzeja Bojarczuka (z firmy Hitachi) koncepcja suszenia za pomocą niskich częstotliwości niesie za sobą szereg zalet, m. in.: krótszy czas suszenia i jego wysoka jakość, dokładnie kontrolowana temperatura uzwojeń czy zastosowanie najniższych możliwych napięć w celu uniknięcia przebicia w próżni.

Kolejnym poruszanym zagadnieniem były badania oleju w kierunku zawartości gazów oraz związków furanu za pomocą odpowiednio chromatografii gazowej i cieczowej. Prelegent, dr hab. inż. Jarosław Molenda (ITEE - Sieć Badawcza Łukasiewicz), podkreślał jak ważna jest staranność w poborze próbki, ponieważ w głównej mierze to na tym etapie procesu analitycznego można popełnić szereg błędów (jak nieumycie naczynia probierczego, nieszczelne pobranie próbki do badań gazów), prowadzących do zafałszowania wyniku. Przybliżył także w ciekawy sposób jak badana jest próbka w laboratorium dla omawianych parametrów oraz zasadę przeprowadzania takich pomiarów.

Ponadto omawialiśmy tematy modernizacji układów chłodzenia, monitoringu on-line DGA wraz z podstawowymi problemami i uszkodzeniami, przy których są generowane poszczególne gazy (jak degradacja celulozy przy tlenkach węgla czy wyładowania łukowe związane z zawartością acetylenu). Dzień zakończyliśmy tematem prób fabrycznych i odbiorów transformatorów. Ostatnie chwile konferencji obfitowały w wiele owocnych rozmów, a także służyły nawiązywaniu współpracy między prelegentami a uczestnikami przy trudnych do zdiagnozowania uszkodzeniach i problemach w funkcjonowaniu generatorów i transformatorów.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestniczkom i uczestnikom, którzy przyczynili się do sukcesu tej konferencji.

Podsumowanie konferencji - film

Już przygotowujemy nową konferencję na rok 2024. Jeśli chcecie otrzymywać najnowsze informacje na jej temat, proszę wypełnić formularz.