Program Konferencji

PLAN KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ 2024

„PROBLEMY EKSPLOATACJI I OBSŁUGI MASZYN ELEKTRYCZNYCH W ELEKTROWNIACH I DUŻYCH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH”

WTOREK, 7 MAJA 2024 R.

Od 15:00    Możliwość zakwaterowania w hotelu
18:00   Kolacja

 

DZIEŃ I - ŚRODA, 8 MAJA 2024 R.

10:00 – 10:30    Rejestracja uczestników
10:30 – 10:45   Otwarcie konferencji przez Prezesa ZUT Energoaudyt – Mirosława Zająca
10:45 – 11:30   Wykład I
11:30 – 11:45   Przerwa kawowa
11:45 – 12:45   Wykład II
12:45 – 13:00   Przerwa kawowa
13:00 – 14:00   Wykład III
14:00 – 15:00   Obiad
15:00 – 15:45   Wykład IV
15:45 – 16:00   Przerwa kawowa
16:00 – 17:15   Wykład V
17:15 – 17:30   Przerwa kawowa
17:30 – 17:50   Wykład VI
17:50 – 18:30   Panel dyskusyjny
18:30   Kolacja

 

 

DZIEŃ II - CZWARTEK, 9 MAJA 2024 R.

9:00 – 9:30    Rejestracja uczestników
9:30 – 10:30   Wykład I
10:30 – 10:45   Przerwa kawowa
10:45 – 11:30   Wykład II
11:30 – 12:30   Wykład III
12:30 – 13:30   Obiad
13:30 – 14:15   Wykład IV
14:15 – 14:30   Przerwa kawowa
14:30 – 15:15   Wykład V
15:15 – 16:00   Wykład VI
16:00 – 16:15   Zakończenie konferencji
16:15 – 18:00   Program dodatkowy
18:30   Kolacja

 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w wygodnym dla Państwa formacie: Elektronicznie lub w formie papierowej i wysłać do nasz adres email: konferencja@zutenergoaudyt.com.pl

 

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE!

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY